ESM http://so-l.ru/tags/show/esm Tue, 14 Aug 2018 09:50:35 +0300 <![CDATA[Греция получит 1 млрд евро от Европы]]> http://so-l.ru/news/y/2018_06_15_greciya_poluchit_1_mlrd_evro_ot_evropi Fri, 15 Jun 2018 15:31:08 +0300 <![CDATA[ESM выделит Греции кредит €1 млрд]]> http://so-l.ru/news/y/2018_06_14_esm_videlit_grecii_kredit_1_mlrd Thu, 14 Jun 2018 19:41:26 +0300 <![CDATA[Rusija atjungia nuo savęs Pabaltijį]]> Dviejų naujų šiluminių elektrinių Kaliningrado srityje eksploatavimo pradžia Lietuvoje buvo sutikta skausmingai: dabar Kaliningrado energetinė sistema pajėgi dirbti izoliuotame režime ir Rusija gali pasitraukti iš penkių buvusių tarybinių respublikų energetinio žiedo, nelaukdama, kol iš jo pasitrauks Pabaltijis. Jeigu anksčiau Pabaltijo šalys naikino ryšius su Rusija, tai dabar Rusija stengiasi atskirti savo infrastruktūrą nuo šių šalių. Ir nors Lietuva, Latvija ir Estija demonstruoja norą nutolti nuo savo rytų kaimyno, joms labai nepatinka, kad jūrų uostai, vamzdynai ir elektrinės išdygsta siekiant apeiti Pabaltijį.

Kaliningrado srities rytuose, Gusevo ir Sovetsko miestuose, pradėjo veikti Majakovskio ir Talachovskaja šiluminės elektrinės. Iškilmingame jų atidaryme dalyvavo Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, o tai pabrėžia aukščiausiai Rusijos valdžiai įvykio svarbą.

Vladimiras Putinas / Šaltinis: tass.ruVladimiras Putinas / Šaltinis: tass.ru

Tačiau dviejų šiluminių elektrinių srities rytuose įvedimu eksploatacijon Kaliningrado energetikos modernizavimas nesibaigia. Šių metų rudenį bus įvestas rikiuotėn pirmasis Pregulio šiluminės elektrinės prie Kaliningrado blokas. Sekančiais mėnesiais pradės dirbti kiti trys blokai, ir jau 2019 metų balandžio mėnesį 456 megavatų Pregulio elektrinė funkcionuos pilnu pajėgumu. O 2020 metų vasarą Svetloje veikti pilnu pajėgumu pradės rezervinė Primorsko šiluminė elektrinė.

Keturių naujų elektrinių įvedimas rikiuotėn leis dukart padidinti Kaliningrado srities generacijų pajėgumą. Tai suteiks galimybę Rusijos vakariniame krašte esančio regiono energetinei sistemai dirbti izoliuotame režime, ir tada Kaliningradui taps nereikalingas elektros energijos tiekimas iš Lietuvos.

Šaltinis: yandex.ruŠaltinis: yandex.ru

Iki šiol Kaliningrado sritis buvo vienoje energetinėje Rusijos sistemoje per Lietuvos elektros tinklus. Lietuvos valdžios, planuodamos pasitraukimą iš elektros energijos žiedo, piktai džiūgavo, su kokiu galvos skausmu susidurs Maskva Kaliningrado srities aprūpinimo energija klausimu. O Lietuvos pozicija „kaimyniška“: nutraukiame su „okupantais“ infrastruktūrinius ryšius, o energijos tiekimas Kaliningradui — ne mūsų problema.

Tačiau naujiena, kad Rusija problemą išsprendė dar iki jos atsiradimo ir dabar gali pati pasitraukti iš žiedo, neerzindama Pabaltijo šalis naudojimuosi jų elektros tinklais, tų šalių kažkodėl nedžiugina.

„Po to, kai Pabaltijo šalys pradėjo diskusijas dėl atsijungimo nuo Rusijos elektros sistemos žiedo ir sinchronizavimo su Vakarais, Maskva iškėlė Kaliningrado klausimą, ir tai turėjo tapti vienu iš svarbiausių derybų klausimų. Tačiau dabar Rusijos pasiruošimas išsaugoti izoliuotą Kaliningrado srities energijos sistemą sako, jog diskusijų šiuo klausimu nebus“, — taip naujų elektrinių įvedimą rikiuotėn Kaliningrado srityje komentavo Lietuvos energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Žygimantas Vaičiūnas / Šaltinis: 15min.ltŽygimantas Vaičiūnas / Šaltinis: 15min.lt

Pareiškimas išties gluminantis.

Pasirodo, Lietuvai reikėjo diskusijų ir derybų su Rusija, o Rusija jai tokios galimybės nesuteikė, klastingai pastatydama naujas elektrines, kurios leidžia Kaliningrado energijos sistemai dirbti izoliuotai nuo Pabaltijo.

Ar ne tame ir buvo Pabaltijo sumanymas trauktis iš energetinio žiedo, priverčiant Rusiją kalbėtis su Latvija, Lietuva ir Estija iš pozicijų silpno ir prašančio? Esą, mielieji, malonėkite suprasti ir mus, mes turime Kaliningrado sritį, ji bus palikta be elektros, jeigu jūs išeisite iš elektros žiedo. Galvokime kartu, kaip šią problemą spręsti, ir raskime kompromisą, skirkite mums dėmesį, mes pasiruošę nuolaidžiauti jums kitais klausimais.

Tačiau vietoj to Rusija vėl pademonstravo savo agresyvę imperinę esmę: per keletą metų pastatė naujas elektrines ir dabar bet kuriuo momentu gali išvyti Pabaltijį iš savo energosistemos, jei jis taip pageidauja iš jos ištrūkti. Skaudu? Žinoma, skaudu. Viena, kai tu sakai „lik sveika, Rusija nepraustoji“, išdidžiai pasisuki ir išeini link saulėlydžio, ir visiškai kitkas, kai pati Rusija apsuka tave ir siunčia link vakarų, dar ir spirdama į minkštą vietą.

Šaltinis: Kaliningrado generacijaŠaltinis: Kaliningrado generacija

„Tas žingsnis rodo, kad statomas naujas vidinis žiedas, kuris leis atskirti Pabaltijį nuo Rusijos kontinentinio tinklo“, — taip apie naujas elektrines Kaliningrado srityje, Ostroveco atominės statybą Baltarusijoje ir Rusijos su Baltarusija tinklų rekonstrukciją pasakė Lietuvos energetikos ministro patarėja Aurelija Vernickaitė. Negi tai nėra laimė? Rusija pati atsiskiria nuo Pabaltijo. „Imperija“ nutraukia infrastruktūrinius ryšius su „okupuotomis“ teritorijomis. Reikia džiaugtis. Tačiau ministro patarėja apie tai, kas vyksta, kalba ne su pasitenkinimu, o su pavojaus gaidele.

„Aš suprantu, viskas jau paruošta, o tai galima daryti, ministerija taip pat kalba, jog tai būtina daryti nedelsiant, juk mes jau pralaimėjome vieną panašų mūšį. Tai liečia atominę elektrinę. Ta pati analogija: Rusija aplenkė mus, ir Baltarusijos skatinimas statyti atominę elektrinę palaidojo viltis Pabaltijo šalyse statyti tokią elektrinę ir energiją pardavinėti kaimynams“, — taip Rusijos ir Baltarusijos energetinius projektus pakomentavo Lietuvos Seimo deputatas konservatorius Paulius Saudargas.

Paulius Saudargas / Šaltinis: 15min.ltPaulius Saudargas / Šaltinis: 15min.lt

Šie Lietuvos veikėjų pareiškimai labai įdomūs ir atviri.

Strateginis Rusijos kursas infrastruktūriškai atsiskirti nuo Pabaltijo pačiame Pabaltijyje vietoj pasitenkinimo sulaukė pavydo, susierzinimo ir įsižeidimo: jie dabar garantuotai nesulauks pinigų už rusišką tranzitą, o dar neturės galimybės daryti poveikio Maskvai.

Dešimtmečiais deklaruojant norą neturėti reikalų su Rusija, laikytis nuo jos kuo toliau ir visais ketinimais būti Europoje, Pabaltijo šalys labai norėjo pokalbio su Kremliumi, bet tik savo sąlygomis. Jų idilija: Rusija — atgailaujantis agresorius, pripažįstantis „sovietinę okupaciją“, maldauja atleidimo už Pabaltijo tautų „genocidą“, raudoja ir moka Pabaltijui šimtus milijardų dolerių materialinių kompensacijų, iš kurių lietuviai, latviai ir estai gevena dar geriau, nei anuomet Tarybų Sąjungoje.

Vietoj to Maskva išvis atsisakė kalbėtis su Pabaltiju ir pastatė prie Baltijos jūros savo prekybos uostus, kad įveiktų tranzitinę priklausomybę nuo Pabaltijo respublikų. Ir dabar Lietuvos, Latvijos ir Estijos vadovams tenka iš pykčio sugniaužti kumštis: jų uostai ir geležinkeliai iš rusiško tranzito netrukus nepamatys nė vieno rublio, kalbėtis su jais apie „okupaciją“ niekas taip ir neketina, o uostų monopolijos ir, kaip matome, galimybės daryti poveikį Rusijai daugiau nėra.

Pabaltijo pasitraukimas iš energetinio žiedo — tos pačios istorijos tąsa. Pražiopsota puiki perspektyva pakalbėti su Rusija iš jėgos pozicijų dėl energijos tiekimo Kaliningradui. Pamatyti Putiną prašytojo vaidmenyje.

Ir štai rezultatas: vietoj savo pranašumo jausmo tenka eilinį kartą pajusti nepilnavertiškumo kompleksą.

Juk Rusija sparčiai pašalino problemą, per keletą metų pastatydama kelias elektrines. O dar vos ne Lietuvos prezidento rinkimų proga „Rosatomas“ įves rikiuotėn Baltarusijos AE. Nauji rusų uostai prie Baltijos jūros didina krovinių apyvartą. Geležinkelis, apeinant Ukrainą, pastatytas per du metus ir jau eksploatuojamas.

Na, o Visagino AE projektas užsibaigs Power Point pristatymo stadijoje. Geležinkelio Rail Baltica Pabaltijo šalys nesugeba pastatyti per du dešimtmečius. Ventspilio naftotiekis tuščias. SGD terminalas Klaipėdoje — „lagaminas be rankenos“, kurį ir nešti neįmanoma, ir išmesti negalima. Latvijos ir Estijos uostai kasmet vis labiau praranda krovinius.

Tarybiniais metais Rusija investavo didžiules lėšas į Pabaltijo infrastruktūrą — dabar Rusija skiria didžiules lėšas savo infrastruktūrai, siekdama apeiti Pabaltijį, nuosekliai naikindama infrastruktūrinius ryšius su Lietuva, Latvija ir Estija.

Ir jų pirmiesiems asmenims, besistengiantiems demonstruoti abejingumą ir nusišalinimą, nepavyksta nuslėpti savo pavydo ir pykčio. Didžiuliai resursai, kurie anksčiau keliavo per Pabaltijį, dabar jį apeina. Aplink juos kyla nauji objektai, o pabaltijiečių galingumai stovi be darbo ir rūdija.

Ir kalbėtis su jais Rusijoje niekas nenori. Ir jau nieko pakeisti neįmanoma. Belieka gniaužti kumštis ir griežti dantimis.

]]>
http://so-l.ru/news/y/2018_03_29_rusija_atjungia_nuo_sav_s_pabaltij Thu, 29 Mar 2018 19:12:39 +0300
<![CDATA[Греция получит транш на 6,7 млрд евро]]> http://so-l.ru/news/y/2018_03_28_greciya_poluchit_transh_na_6_7_mlrd_evro Wed, 28 Mar 2018 11:45:00 +0300 <![CDATA[Греция получит 6,7 млрд евро в рамках транша ESM]]> http://so-l.ru/news/y/2018_03_28_greciya_poluchit_6_7_mlrd_evro_v_ramkah_tr Wed, 28 Mar 2018 10:05:00 +0300 <![CDATA[ESM одобрил выделение Греции транша кредита в 6,7 млрд евро]]> http://so-l.ru/news/y/2018_03_28_esm_odobril_videlenie_grecii_transha_kred Wed, 28 Mar 2018 08:25:48 +0300 <![CDATA[В ЕС одобрили выделение Греции 6,7 млрд евро кредита]]> Европейский Фонд спасения одобрил выделение Греции 6,7 млрд евро займа в рамках третьей международной программы помощи этой стране. Об этом говорится в заявлении Европейского стабилизационного механизма, передает Ekathimerini.

В частности, в заявлении речь идет о том, что принятое решение стало следствием завершения правительством Греции ряда важных реформ. Средства пойдут на обслуживание внешнего долга и покрытия внутренней задолженности. 5,7 млрд евро будут перечислены уже в среду.

Далее 1 млрд евро будет перечислен после 1 мая, если страна "осуществит прогресс в погашении задолженности".

Греция зависит от международных программ помощи с 2010 года. Третья программа помощи истекает летом этого года.

Напомним, как сообщалось ранее, в 2015 году Греция получила от Еврокомиссии краткосрочный кредит в размере 7,16 млрд евро.

]]>
http://so-l.ru/news/y/2018_03_27_v_es_odobrili_videlenie_grecii_6_7_mlrd Tue, 27 Mar 2018 21:29:15 +0300
<![CDATA[ЕС выделит Греции новый транш матпомощи в $6,7 млрд]]> http://so-l.ru/news/y/2018_03_27_es_videlit_grecii_noviy_transh_matpomoshi Tue, 27 Mar 2018 19:23:31 +0300 <![CDATA[ESM одобрил выделение Греции 6,7 млрд евро в рамках третьей программы помощи от кредиторов]]> http://so-l.ru/news/y/2018_03_27_esm_odobril_videlenie_grecii_6_7_mlrd_ev Tue, 27 Mar 2018 17:36:00 +0300 <![CDATA[Еврозона одобрила новые кредиты для Греции]]> Европейский стабилизационный механизм (ESM, фонд помощи еврозоны) одобрил выделение Греции новых кредитов на сумму €6,7 млрд в рамках текущей программы финансовой помощи, сообщает Reuters.

Фото: EPA-EFE/BELTES ALEXANDROS

Это решение подтверждает политическую договоренность, достигнутую министрами финансов стран еврозоны ранее в марте.

Кредиты помогут Афинам создать буфер наличных денег, чтобы облегчить полное возвращение к рыночному финансированию, после того как программа финансовой помощи на €86 млрд завершится в августе.

Первый транш в размере €5,7 млрд Греция получит уже в среду, оставшиеся средства будут выплачены после 1 мая, следует из заявления Европейского стабилизационного механизма.

Второй транш в размере €1 млрд будет предоставлен при условии, что Греция добьется прогресса "в сокращении запаса задолженности и повышении эффективности системы электронных аукционов", уточнил ESM.

Афины, как ожидается, проведут больше реформ, включая приватизацию и либерализацию рынков газа и электроэнергии, до августа в обмен на дополнительные кредиты.

Ожидается, что около трети доступных средств в рамках программы финансовой помощи останутся неизрасходованными.

Новые кредиты будут использоваться для обслуживания долга Греции, погашения внутренней задолженности и накопления денежного буфера, заявил ESM.

Как сообщали "Вести.Экономика", в сентябре Греция сделала еще один шаг к завершению программы спасения и внешнего экономического надзора. Совет ЕС подтвердил, что Афины больше не нарушают правила еврозоны в отношении бюджета.

Дефицит бюджета Греции сократился до менее 3% ВВП, что соответствует правилам Евросоюза.

Это означает прекращение "процедуры чрезмерного дефицита бюджета" для Греции, которую Брюссель начал в 2009 г., поскольку страна столкнулась с экономическими потрясениями.]]>
http://so-l.ru/news/y/2018_03_27_evrozona_odobrila_novie_krediti_dlya_grec Tue, 27 Mar 2018 16:45:00 +0300
<![CDATA[Еврозона одобрила новые кредиты для Греции]]> http://so-l.ru/news/y/2018_03_27_vesti_ekonomika_novosti_evrozona_odobri Tue, 27 Mar 2018 16:45:00 +0300 <![CDATA[Греции выделят новый кредит на €6,7 млрд]]> http://so-l.ru/news/y/2018_03_27_grecii_videlyat_noviy_kredit_na_6_7_mlrd Tue, 27 Mar 2018 15:53:08 +0300 <![CDATA[Греции направят 28 марта €5,7 млрд в рамках программы финансовой помощи]]> Европейский механизм стабильности (ESM) одобрил выделение Греции кредита на €6,7 млрд, из которых сначала планируется направить €5,7 млрд.
Читать далее]]>
http://so-l.ru/news/y/2018_03_27_grecii_napravyat_28_marta_5_7_mlrd_v_ram Tue, 27 Mar 2018 15:32:00 +0300
<![CDATA[ESM одобрил выделение Греции транша кредита в 6,7 млрд евро]]> http://so-l.ru/news/y/2018_03_27_esm_odobril_videlenie_grecii_transha_kred Tue, 27 Mar 2018 14:43:27 +0300 <![CDATA[Tiffany Trump Was the Flower Girl at a Las Vegas Wedding That Was More Unusual Than You’d Think]]> It turns out Tiffany Trump, a 24-year-old law student, isn’t too old to act as flower girl — at least when it comes to the wedding of two of her closest friends and fellow socialites.

The younger Trump daughter took part in one of the most talked-about weddings of 2018 so far. These are the details of their unusual wedding, including Tiffany’s role (page 5). Not everyone took part, and some celebrities even threw shade at the new happy couple (page 6).

The wedding was between two platonic … friends

Quentin and Peter on their wedding day in Vegas.

The couple had an interesting reason for getting married. | Quentin Esme Brown via Instagram

Tiffany and friends took a weekend off from school to celebrate a birthday in Las Vegas. As many Vegas vacations go, the weekend ended with a spontaneous wedding. This one was even less conventional than most Vegas weddings.

Quentin Esme Brown, daughter of the late real estate executive Harry Joe Brown Jr, married Peter Cary Peterson, a former star of the short-lived reality show “NYC Prep.” The bride wrote a heartfelt Instagram to celebrate her union with, “The person who never turned his back on me and vice versa.” However, the similarities to a conventional marriage ended there.

Next: There marriage will be void of one thing that most stay afloat on.

They plan to have a sexless marriage

Quentin and Peter posing in the Vegas shape.

Sex won’t be a part of their relationship. | Quentin Esme Brown via Instagram

Brown explained in a since-deleted Instagram post that she and Peterson had talked of marrying for over a decade but had never pulled the trigger. They two best friends have never slept together — and never plan to.

“Unconventional, yet unconditional,” she captioned a separate Instagram marriage announcement, “P.S. We have never had sex. It’s pure friendship.” When Instagram trolls questioned the newlywed’s future as well as what they plan to do about kids, Brown responded, “i believe in adoption. And wish to … the only important part is the seriousness of our vows.”

Next: In fact, it’s nearly polygamous

They’ll be sleeping with other people

A couple laying on a white bed.

Is this a new trend? | iStock.com

Brown and Peterson made clear they are not romantically involved and they’re dating other people. They plan to do so throughout their entire marriage. Peterson confirmed that they “have never been romantically involved,” while Brown said that she and Peterson “are still dating others and will continue to seek love in all forms.”

“We are just each other’s hearts and wish to begin our journey towards evolution, because the more we face reality, the more we can see that there is no right or wrong,” Brown said.

Next: They mirrored other free-spirited couples with their wedding venue.

They got married in Las Vegas

A wedding chapel in Vegas.

When in Vegas… you tie the knot! | Littleny/iStock/Getty Images

The newlyweds did hold up one Vegas tradition: they decided to get married only hours before the actual ceremony. While they claimed that they made the decision over breakfast rather than cocktails, it was a spontaneous, in-the-moment affair nonetheless.

Brown and Peterson married in Las Vegas’ A Little White Wedding Chapel, the site of many infamous quickie marriages. Frank Sinatra married Mia Farrow in 1966 and Britney Spears married Jason Alexander at the chapel in 2004.

Next: Tiffany Trump played a large role in the ceremony.

Tiffany Trump was the flower girl

Tiffany Trump standing in front of a podium.

Tiffany Trump’s friends got an interesting flower girl for their wedding. | Alex Wong/Getty Images

The wedding day buzz has centered around an even more famous heiress who was present: Tiffany Trump. The Georgetown Law student acted as the couple’s “flower girl” and, per social media, appeared to be tossing petals out of a Tiffany & Co. bag.

Trump’s weekend in Sin City wasn’t originally planned around the happy couple, but rather was intended to celebrate Andrew Warren. Warren, a fellow “Rich Kid of Instagram,” wasn’t too happy about the impromptu marriage — which he made painstakingly clear.

NextThe people who didn’t show for the ceremony.

Not everyone was thrilled with the wedding

Andrew Warren's statement.

Andrew Warren was not happy about how the impromptu wedding stole his thunder. | Betsy Klein via Instagram

Andrew Warren, the designer of fashion line Just Drew, wanted to make clear that the wedding was “not something I want people [to] think I’m a part of right before fashion week with my brand.” Warren invited 40 friends, Trump among them, out to Las Vegas to celebrate his birthday.

“I just think some of my friends like Abigail Breslin, EJ Johnson, Reya Benitez, and many others being mentioned didn’t really want to be associated to what seemed like a Vegas Wedding,” he said to Vanity Fair via email. “I think it was nice of Tiffany to be a part of it but she really had no plans to be in Vegas for that. Happy for them even though I think it’s classless to do on someone else’s celebration weekend … but I just want to be clear a lot of people don’t want to be associated … Some people just need attention though and that’s fine, just don’t try it on my celebration weekend.”

Next: There marriage may be unconventional, but turns out others have paved the way for their union.

An expert thought the marriage was a great idea

A therapist sitting with a couple.

Will marriage counselors  start recommending this? | iStock.com

Licensed therapist Susan Gadoua claims she has yet to meet another couple with the same type of marriage as Brown and Peterson. “We don’t need to get married for any of the reasons we used to,” Gadoua said. “Once you’ve got everything else in place, it is like the cherry on top.” Gadoua writes about different types of marriages that compliment people’s lives, including what she calls “parenting marriages.”

“Basically, rather than being an emotion-based marriage, it’s a purpose-driven marriage, which is kind of a throwback to how we used to marry before the industrial revolution,” Gadoua said. While Brown and Peterson didn’t marry to parent kids, Brown did relay one of the purposes she believes their union will fulfill. “I am confident my husband and I will break some walls down,” she wrote on Instagram.

Check out The Cheat Sheet on Facebook!

Read the original article from The Cheat Sheet]]>
http://so-l.ru/news/y/2018_03_26_tiffany_trump_was_the_flower_girl_at_a_l Mon, 26 Mar 2018 20:52:00 +0300
<![CDATA[Uspaskich: Lietuva gali tapti pasaulio centru, tačiau valdantieji to nemato]]> Analitinis portalas RuBaltic.Ru tęsia interviu ciklą su Pabaltijo politikos veteranais. Žmonės, stovėję prie Latvijos, Lietuvos ir Estijos potarybinio kelio ištakų, sumuoja šių respublikų ketvirtadalio amžiaus politinio tranzito rezultatus: kokias valstybes tėvai įkūrėjai svajojo matyti ir kokių rezultatų pavyko pasiekti. Šios dienos pokalbio dalyvis šio ciklo rėmuose — Viktoras Uspaskich, Europos parlamentaras, Lietuvos verslininkas, politikas, Darbo partijos įkūrėjas.

Pirmą kartą Uspaskich atsidūrė Lietuvoje 1985 metais, atvykęs į šią Pabaltijo respubliką kloti dujotiekį Panevėžio rajone. Po Lietuvos išstojimo iš TSRS gavo Lietuvos respublikos pilietybę ir užsiėmė verslu. Įkūrė koncerną Vikonda, užsiiminėjusį maisto produktais. 2000 metais Viktoras Uspaskich pirmą kartą tapo Lietuvos Seimo nariu. 2003 metais įkūrė Darbo partiją ir tapo jos vadovu. 2004–2005 metais — Lietuvos ekonomikos ministras. 2009 metais Darbo partija delegavo jį į Europos parlamentą, 2014 metais jo įgaliojimai buvo pratęsti.

2015 metais pasitraukė iš Darbo partijos, 2017-aisiais sugrįžo į ją.

Apie tai, su kokiais iššūkiais susidūrė potarybinė Lietuva, kodėl jos politikoje tapo svarbi tautybė ir kuo gali didžiuotis šalis savo valstybingumo paskelbimo šimtmečio metais, analitiniam portalui RuBaltic.Ru papasakojo Viktoras Uspaskich.

Viktoras Uspaskich / Nuotr.: diena.ltViktoras Uspaskich / Nuotr.: diena.lt

— Pone Uspaskichai, su kokiais iššūkiais ir problemomis Lietuva susiduria šiandien?

— Svarbiausios ir pavojingiausios Lietuvos problemos šiandien — demografija ir emigracija. Tai nemokšiško valdymo ir nemokšiško ekonomikos vystymosi pasekmės.

— Kaip būtų galima tai ištaisyti? Lietuvos politikai pradeda kalbėti, jog reikia kurti nepriklausomybės aušros Sąjūdį primenančias naujas partijas, judėjimus, esą tai padėtų išspręsti problemas. Ką Jūs apie tai pasakytumėte?

— Naujų partijų, judėjimų, naujo Sąjūdžio sukūrimas niekuo nepadės. Būtina siūlyti ir daryti kažką konkretaus: turi būti rimta programa, galimybė ir noras ją įgyvendinti.

Būtina pasirinkti šalies vystymosi strateginę kryptį. Mano manymu, pirmenybę reikia skirti maisto ir lengvajai pramonei.

Žinoma, niekas nesako, kad nereikia vystyti aukštų technologijų. Tai — būtina. Tačiau aišku, kad mes nenugalėsime Amerikos Silikono slėnio. Kapitalo į jį investuojama maždaug milijonu procentų daugiau, negu sulaukiame mes. Mes privalome tai suvokti ir veikti racionaliai.

Siekiant tam tikruose rėmuose vystyti valstybės strategiją, būtina pasitelkti savo įstatymus, mokesčių reformą, modernizavimą. Būtina pasiekti, kad sąlygos Lietuvoje, ypač svarbiose strateginėse srityse, būtų geresnės nei kaimyninėse valstybėse. Tada investicijos bus nukreiptos link mūsų. Kito valstybės vystymosi ir išlaikymo varianto nėra. Gražbyliavimu žmonių nesugrąžinsi: jiems reikia gyventi, dirbti, rengtis, auginti vaikus. Todėl reikalingos gerai apmokamos darbo vietos.

Ar čia gali padėti naujos organizacijos, kuriose su savo idėjomis susiburs tie patys žmonės?!

Sąjūdis — visuomeninė — politinė Lietuvos organizacija, 1988–1990 metais iniciavusi Lietuvos TSR išstojimą iš TSRS sudėties / Šaltinis: baltnews.ltSąjūdis — visuomeninė — politinė Lietuvos organizacija, 1988–1990 metais iniciavusi Lietuvos TSR išstojimą iš TSRS sudėties / Šaltinis: baltnews.lt

— Be išorinės migracijos šalyje aukštas vidinės migracijos lygis. Sostinė išsunkia žmogiškąjį resursą iš mažų miestelių, kaimų...

— Na, taip. Būtinas naujas požiūris į regioninį vystymąsi, nes žmonės pagrindinai buriasi Kaune ir Vilniuje. Kad galėtų vystytis regionas, turi egzistuoti ir įstatyminė bazė.

Lietuvoje egzistuoja netikusi socialinė sistema. Socialinės pašalpos maždaug lygios minimaliam atlyginimui. Tad ar būtina žmonėms dirbti?! Kad žmonės norėtų dirbti, pašalpos neturėtų viršyti 40 proc. minimalaus atlyginimo. Akivaizdu, jog būtina didinti ir minimalų atlyginimą. Aš šiuo klausimu net kreipiausi į Europos Sąjungos komisiją. Minimalus atlyginimas šalies mastu turi būti ne mažesnis pusės vidutinio atlyginimo.

— Kad žmogus norėtų dirbti, turbūt, be materialinių gėrybių jam reikia ir kažkokių moralinių orientyrų, motyvacijos...

— Naujai kartai — taip. Maža jam pasakyti: „Tu turi pastatyti namą, užsidirbti pinigų“. Mes privalome aiškinti jaunimui, kam viso to reikia. Čia, be kita ko, kyla klausimai švietimo sistemai, kuri šiandien neatitinka dabarties pasaulio ir visuomenės poreikių. Dabar kitokie vaikai, kiti poreikiai, reikalingas kitoks požiūris. Šiandien nereikia mokyti vaikų, kaip iš punkto A pasiekti punktą B, šiandien reikia motyvuoti juos ten eiti.

Reikalinga motyvacija, kurios šiandien Lietuvoje nėra, o todėl nėra ir vystymosi. Švietimo sistemos pagrindą turi sudaryti aukšti kultūriniai ir valstybiniai reikalavimai.
„Dar viena problema, kuri taip pat skatina emigraciją iš šalies, — neteisinga Lietuvos užsienio politika“ / Šaltinis: baltnews.lt„Dar viena problema, kuri taip pat skatina emigraciją iš šalies, — neteisinga Lietuvos užsienio politika“ / Šaltinis: baltnews.lt

Kad žmogus suvoktų savo atėjimo į šią žemę tikslą. Tada išsispręs daugelis problemų, tame tarpe ekonominės ir politinės.

Dar viena problema, kuri taip pat skatina emigraciją iš šalies, neteisinga Lietuvos užsienio politika. Aš manau, jog Lietuva provokuoja, net inicijuoja buferinės zonos savo teritorijoje sukūrimą tarp NATO ir Rusijos. Kodėl vykdomas toks pavojingas žaidimas, nesuprantama.

— Jūs pasisakote už tai, kad Lietuva taptų tiltu tarp Rytų ir Vakarų?

— Aš įsitikinęs, Lietuva egzistuoja tokioje geografinėje padėtyje, jog galėtų tapti pasaulio centru plačiąja šio žodžio prasme. Todėl, jog likimas jai lėmė būti tarp civilizacijų. Čia būtų galima susitikinėti ir aptarti taikias idėjas, o ne savo jėgomis badytis.

Geras pavyzdys — Lukašenka. Sugebėjo organizuoti susitikimą Minsko susitarimų klausimu, ir Baltarusija pateko į viso pasaulio ekranus. O juk kalba ėjo apie santykius tik dviejų anksčiau draugiškai sugyvenusių kaimyninių valstybių: Rusijos ir Ukrainos. Dabar įsivaizduokite, kad Rusija ir Amerika arba Rusija ir NATO Lietuvos teritorijoje atras kokius nors sąlyčio taškus. Tai būtų labai naudinga šaliai, tačiau tuo niekas nepasinaudoja. Todėl būtina keisti sistemą.

Derybos „normanų formate“ tarp Rusijos, Vokietijos, Prancūzijos ir Ukrainos lyderių dėl situacijos Ukrainoje sureguliavimo, 2015 m. / Šaltinis: kommersant.ruDerybos „normanų formate“ tarp Rusijos, Vokietijos, Prancūzijos ir Ukrainos lyderių dėl situacijos Ukrainoje sureguliavimo, 2015 m. / Šaltinis: kommersant.ru

— Kaip Jūs manote, kodėl tuo niekas nepasinaudoja?

— Manau, jog pirmiausia čia pasireiškia politikų netoliaregiškumas.

— Pirmą kartą Lietuvoje Jūs atsidūrėte 1985 metais, paskui čia mokėtės, dirbote, 2003-iaisiais sukūrėte Darbo partiją. Kokiomis nuotaikomis ir viltimis tada gyveno Lietuvos žmonės?

— Kai buvo paskelbta nepriklausomybė, tauta pasijuto atgimusi, kunkuliavo patriotiškumas, ir tai buvo puiku. Bet valdžia pateko į diletantų rankas. Politikai nesugebėjo pasinaudoti esamais resursais. Po dešimties metų taip pat jautėsi teigiamas pagyvėjimas. Mes įstojome į ES, o tai davė mums daug naudos ir naujas galimybes. Bet čia vėl sušlubavo valdžią savo rankose laikantys žmonės.

— Bet juk ir Jūsų partija 2004-aisiais pateko į Seimą. Ir turėjo gana rimtą atstovybę...

— Mūsų partija tada negavo absoliučios daugumos. Mes turėjome 39 vietas iš 71 daugumos deputato. Viso parlamente 141 deputatas. Taigi mes neturėjome net trečdalio vietų. Todėl mes negalėjome patys formuoti vyriausybės, tačiau galėjome inicijuoti savo idėjas.

O tautai viskas paprasta: buvai valdžioje — rodyk rezultatą. Kaip jį parodyti, jei įstatymų projektai nepraeina, už juos nebalsuojama ir jie patenka į stalčius?

Tai, deja, čia nieko nedomina.

— Ir vis dėlto 39 vietos Seime partijai, kuri buvo įkurta tik prieš metus — rezultatas rimtas. Kuo galima paaiškinti tokią jaunos politinės jėgos sėkmę?

— Žinoma, viską nulemia patirtis. Mes įvėlėme kai kurių klaidų. Dabar, po tiek metų, suprantame, kad veikti reikėjo kitaip: ne žaisti kažkokiais ten įstatymų taisymais, o imtis darbo iš esmės. Kas dėl sėkmės rinkimuose, tai mes gana profesionaliai organizavome partinę struktūrą, ir tai patvirtino laikas. Daug buvo bandymų sudraskyti partiją, o ji laikosi ir dirba. Darbo partija ūgtelėjo, tapo protingesnė, ji pasiruošusi imti atsakomybę už šalį, tautą. Aš manau, jog partija turi ateitį.

„Darbo partija subrendo, tapo protingesnė, ji pasirengusi imti atsakomybę dėl šalies ir tautos likimo“ / Foto: baltnews.lt„Darbo partija subrendo, tapo protingesnė, ji pasirengusi imti atsakomybę dėl šalies ir tautos likimo“ / Foto: baltnews.lt

— 2006 metais prasidėjo savotiška Jūsų medžioklė: Jus kaltino kyšininkavimu, ryšiais su Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Buvo iškelta baudžiamoji byla. Galų gale 2016 metais Lietuvos Apeliacinis teismas Jus išteisino. Po visų šių bylinėjimųsi Jūs sakėte, jog pavargot ir neplanuojate grįžti politikon. Kas pasikeitė? Kodėl Jūs nutarėte grįžti ir vėl vadovauti partijai?

— Šiaip nelabai norėčiau tuo užsiimti. Aš turiu įdomesnių asmeninių užsiėmimų, reikalaujančių mano laiko ir dėmesio: verslas, asociacija „Už vieningą ir sveiką Europą“, psichologija. Man pasitraukus, partijai ėmė vadovauti žmonės, puolę ją apiplėšinėti, draskyti. Iš šalies stebint, darėsi gaila. Ir aš sugrįžau. Dabar šaliname tuos „tranzitininkus“, perbėgėlius ir naujomis jėgomis žengsime pirmyn.

— Kaip Jūs vertinate partijos galimybes?

— Vienareikšmiai — partija bus Seime. Mes dalyvausime visuose rinkimuose, ir aš esu tikras, jog vėl atvesiu Darbo partiją į Seimą. Dabar jame turime du atstovus, bet tai mažai. Mes turime aiškią pasiūlymų programą esančioms problemoms spręsti. Aš įsitikinęs, kad mes pajėgūs ne šiaip sau kalbėti, kas gerai, o kas blogai, bei ir imtis konkrečių veiksmų sprendžiant iškeltus uždavinius.

— 2015 metais savo interviu sakėte, kad iš politikos Jus stengiamasi išstumti dėl tautybės ir tiesmukiškumo. Tautybė lietuviškoje politikoje turi reikšmės?

— Žinoma, turi. Kai aš buvau stipriai taršomas, ką Jūs jau paminėjote, Ministrų kabineto nariai savo veiksmus derino su JAV ambasada Lietuvoje, o jos darbuotojai savo ruožtu konsultavosi su Vašingtonu. Visa tai paviešino Wikileaks, ir mano žodžius galima patikrinti. Neabejoju, mano tautybė čia atliko ne paskutinį vaidmenį. Jei yra stiprių žmonių, o dar ir kitos tautybės, į juos pradedama žiūrėti šališkai.

— Ar yra vilčių, kad šis požiūris kada nors Lietuvoje keisis?

— Artimiausiu metu — ne. Laikui bėgant, pasikeitus kartoms, rietenos tarp tautų nueis praeitin. Beje, net dabar jaunimas mažai dėmesio skiria tautybėms. Turi pasikeisti kelios kartos, kad tai nueitų praeitin. Yra reaktyvių jėgų, kurios toleruoja tokį nacionalistų nusiteikimą.

Neužmirškime, kad Lietuva neseniai įgijo nepriklausomybę. Pasakykime atvirai — nieko gero TSRS laikais Lietuvoje nebuvo. Dabar šalis šiek tiek vystosi. Aš ir pats vystausi, ko nebūčiau galėjęs Tarybų Sąjungoje.

— Jūsų manymu, kokiais pagrindiniais pasiekimais Lietuva gali didžiuotis valstybingumo paskelbimo šimtmečio metais?

— Dabar šalis turi tam tikrą kryptį, ji puikiai supranta, jog stovi ant nuosavų pamatų. Be to, tai, kad mes esame Europos Sąjungos nariai, — didžiulė vertybė, nes, be viso kito, tai dar ir didžiulė materialinė, struktūrinė, intelektualinė parama. Tai atveria beveik neribotas galimybes mūsų žmonėms ES teritorijoje. Pagerėjo šalies infrastruktūra. Lietuva tapo gražesnė.

]]>
http://so-l.ru/news/y/2018_03_21_uspaskich_lietuva_gali_tapti_pasaulio_c Wed, 21 Mar 2018 20:48:35 +0300
<![CDATA[Старая коалиция, новое правительство]]> http://so-l.ru/news/y/2018_03_16_staraya_koaliciya_novoe_pravitelstvo Fri, 16 Mar 2018 20:20:21 +0300 <![CDATA[Центральный банкир Франции обеспокоен "застрявшей" реформой еврозоны]]> Подготовка к защите еврозоны в случае очередного финансового кризиса продвигается недостаточно быстро, сказал в четверг губернатор Банка Франции Франсуа Виллерой де Галуа..

Некоторые европейские страны, включая Францию, настаивают на углублении экономических связей между 19 странами еврозоны. Идея состоит в том, чтобы обеспечить, чтобы экономическая система в зоне евро была здоровой и чтобы регион серьезно не пострадал, как это было в 2011 году во время кризиса суверенного долга.

"Сейчас пришло время действовать, и меня немного беспокоит тот факт, что, по крайней мере, в последние месяцы дебаты, в том числе в Европейском совете и в Экофине , застряли, например, в вопросе снижения рисков и разделения рисков", - сказал Виллерой де Галуа в интервью CNBC.

Европейский Совет это 28 глав государств ЕС, которые определяют эти законы, а Экофин - министры финансов из этих 28 государств. Меньшая еврозона - 19 стран, разделяющих евро - обсуждает детали того, как реформировать свой собственный блок, в том числе планы по завершению создания банковского союза. Однако эти детали оказались труднодостижимыми. Традиционно страны на севере, которые, как правило, проявляют большую финансовую осмотрительность, выступают против углубления связей со странами юга, опасаясь, что они поставят под угрозу их финансы. Совсем недавно волна поддержки популистских партий по всей еврозоне также стала тормозом для завершения реформы еврозоны.

"Существует беспокойство, в том числе и в Германии, которое я могу понять и разделить, что денежно-кредитная политика остается единственной игрой в городе, и что к следующей рецессии денежная политика может быть перегружена", - сказал Виллерой. - Если у нас есть такое беспокойство, мы должны укрепить экономический союз".

Ожидается, что Европейский совет даст зеленый свет предложениям по преобразованию Европейского механизма стабильности (ESM) в Европейский валютный фонд, аналогичный Международному валютному фонду (МВФ), и продолжит работу банковского союза в июне. Но есть опасения, что этот график может быть сорван после того, как всеобщие выборы в Италии привели к "подвешенному" парламенту.


Информационно-аналитический отдел TeleTradeИсточник: FxTeam]]>
http://so-l.ru/news/y/2018_03_15_centralniy_bankir_francii_obespokoen_z Thu, 15 Mar 2018 21:00:00 +0300
<![CDATA[Греция может получить 5,7 млрд евро финпомощи до конца марта]]> http://so-l.ru/news/y/2018_03_13_greciya_mozhet_poluchit_5_7_mlrd_evro_finp Tue, 13 Mar 2018 11:13:00 +0300 <![CDATA[В Австрии призвали к скорейшей трансформации Европейского механизма стабильности в Европейский валютный фонд]]> http://so-l.ru/news/y/2018_03_05_v_avstrii_prizvali_k_skoreyshey_transform Mon, 05 Mar 2018 18:16:00 +0300 <![CDATA[Lietuva suveda sąskaitas su gyvenimu]]> Nepriklausomybės metais Lietuvoje nusižudė 35 tūkstančiai žmonių. Lietuvos Respublika pastoviai pirmauja Europoje savižudybių skaičiumi, be to, pagal alkoholizmą muša pasaulio rekordus. Ir tuo pačiu metu Lietuvos valdžia nesiliauna šlovinus savo šalį kaip „europietiško pasirinkimo“ pavyzdį ir pavyzdį kitoms potarybinėms respublikoms, nekreipdama dėmesio į tai, kad jos šalis nenori gyvuoti ir užsiima fiziniu savęs likvidavimu.

Vilniaus universiteto tyrimų duomenimis, nuo 1990 iki 2016 metų Lietuvoje nusižudė 35 tūkstančiai žmonių. Kaip pabrėžia mokslininkai, vienai savižudybei tenka iki 20 nepasisekusių suicido atvejų.

Vilniaus universitetas / Nuotr.: media.bernardinai.ltVilniaus universitetas / Nuotr.: media.bernardinai.lt

Tai baisūs, fenomenalūs Europos ir pasaulio mastais skaičiai.

Pabaltijo respublika galutinai įsitvirtino savižudžių šalies reputaciją: pagal suicidų skaičių ji daugelį metų pirmauja Europoje ir neužleidžia pozicijų pirmame pasaulio rekordininkų dešimtuke.

Pasaulinės sveikatos apsaugos organizacijos duomenimis, pagal savižudybių skaičių 100 tūkstančių gyventojų Lietuva užima pirmąją vietą Europoje ir aštuntąją pasaulyje. Šioje šalyje 100 tūkstančių gyventojų tenka 26,1 savižudybių. Pagal vyrų savižudybių skaičių (rodiklis 47,1) Lietuva atsiduria pasaulyje jau ketvirtoje vietoje.

Lietuva galutinai įsitvirtino savižudžių šalies reputaciją / Nuotr.: ziuaconstanta.roLietuva galutinai įsitvirtino savižudžių šalies reputaciją / Nuotr.: ziuaconstanta.ro

Daugelyje Tropinės Afrikos, Centrinės Amerikos šalių ir kitose labiausiai skurstančiose vietovėse, kurias JAV prezidentas Donaldas Trampas neseniai pavadino „dvokiančiomis skylėmis“, tokių skaičių nėra.

Lietuvos politikai pastoviai bando aiškinti šiuos rodiklius taip, kad nediskredituotų šviesaus jaunos europietiškos demokratijos prie Baltijos jūros įvaizdžio, nes ši demokratija esą pravedė nuostabias reformas, tapo „Laisvojo pasaulio“ dalimi ir dabar „žaidžia vakarietiškuose klubuose“.

Žinoma, Lietuvos politikai viskuo kaltinti bandė „sovietinę okupaciją“, tačiau, susilaukę kandžių pašaipų, buvo priversti prikąsti liežuvį. Ir iš tiesų, kaipgi čia gali būti — „okupanto bato“ prispausti lietuviai kilpų sau nesinėrė ir Lietuvos gyventojų skaičius tarybiniais metais buvo rekordinis, o tapę laisvi ėmėsi susinaikinimo?

Lietuviškų savižudybių statistiką įtikinamiau nei politikai paaiškina kita statistika.

Kartu su savižudybių rekordais Lietuva pasaulyje pirmauja pagal alkoholizmą ir emigraciją.

Tos pačios Pasaulinės sveikatos apsaugos organizacijos duomenimis, Lietuva labiausiai gerianti šalis. Jos pranešime sakoma, jog 2016 metais vienam Lietuvos gyventojui teko 16 išgerto alkoholio litrų. O šalies sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga prieš metus pareiškė, jog kas antras šalies gyventojas — alkoholikas.

Aurelijus Veriga / Nuotr.: 15min.ltAurelijus Veriga / Nuotr.: 15min.lt

Esant tokiems alkoholizmo ir savižudybių rodikliams, suprantama, kodėl iš Lietuvos skuodžia žmonės. Šalis kasmet atnaujina savo ir pasaulio gyventojų emigracijos rekordus. Praeitais metais Lietuva prarado 55 tūkstančius gyventojų, o per visą potarybinį laikotarpį — virš 700 tūkstančių. Na, o jei paskaičiuoti, kiek lietuvių nedeklaravo savo išvykimo, tas bendras skaičius pasiektų milijoną.

Gyventojų skaičius sumažėjo beveik trečdaliu ir tebemažėja. Depopuliacijos tempai — 2 proc. per metus. Nauja lietuvių karta nenori gyventi Lietuvoje: devyni iš dešimties jaunų žmonių nuo 15 iki 19 metų sako sociologams, jog atsiradus galimybei būtinai emigruos iš šalies.

Esant tokiems tempams, pagal Eurostato prognozes, 2080 metais Lietuvoje beliks 1650 tūkstančių gyventojų. 85 jų procentus sudarys virš 60 metų amžiaus žmonės. Čia teorija. O praktika rodo, kad šalis, kurios gyventojų daugumą sudaro nedarbingi senukai, negali egzistuoti. Ir todėl Lietuvos Respublika „užsidarys“ daug anksčiau.

Iš esmės Lietuva jau seniai nėra savižudžių šalis. Ji — šalis savižudė, kurios kilpa — emigracija, skatinanti jos nukraujavimą.

Alkoholizmo, savižudybių ir psichinių nukrypimų rekordai, jaunimo bėgimas, karštligiškos isterijos apie „rusų grėsmę“, haliucinacijos su „žaliaisiais žmogeliukais“ Klaipėdoje ir prie Vilniaus — tai vis priešmirtinių kliedesių simptomai. Ir čia nėra nieko nuostabaus.

Ir todėl labai stebina, kai vadovybė šalies, kuri viso pasaulio akivaizdoje fiziškai žudosi, įkyriai raportuoja apie savo pasiekimus, moko kitas šalis, kaip reikia gyventi, ir Lietuvos „sėkmės istoriją“ parduoda kaip orientyrą ir nuorodą sekti jos pavyzdžiu. Iš čia ir skambūs pareiškimai likti „paskutiniąja Ukrainos viltimi“ Europoje, iki paskutiniųjų remti Kijevą. Iš čia ir „laisvos Rusijos forumai“ Vilniuje. Iš čia baltarusių nacionalistų apmokymai organizuoti „spalvotas revoliucijas“.

Taigi akivaizdi kažkokia klaiki scena. Savižudis guli šiltoje vonioje persipjovęs venas, iš jų bėga kraujas. Gęsta gyvybė, tačiau ir pusgyvis jis piršteliu vadina prie savęs aplinkinius ir moko juos gyventi. „Jūs gyvenate neteisingai, — sako sunkiai kvėpuojantis gyvas lavonas. — Jūs galite gyventi daug geriau.

Kaip aš“.

]]>
http://so-l.ru/news/y/2018_02_21_lietuva_suveda_s_skaitas_su_gyvenimu Wed, 21 Feb 2018 18:59:29 +0300